Chiến trường tống kim

14:41 06/09/2015

Chiến trường tống kim

Đối tượng tham gia: Tất cả các cao thủ có cấp độ 70 trở lên

Đối tượng tham gia: Tất cả các cao thủ có cấp độ 70 trở lên

Thời gian:

STT

Báo danh

Bắt đầu

1

09h50 – 09h59

10h00 – 11h00

2

11h50 – 11h59

12h00 – 13h00

3

16h50 – 16h59

17h00 – 18h00

4

18h50 – 18h59

19h00 – 20h00

5

20h50 – 20h59

21h00 – 22h00

6

22h50 – 22h59

23h00 – 24h00 Sẽ update sau bảo trì ngày 03/09/2015

Báo danh:

  • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
  • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
    • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
    • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn

Phần thưởng:

  • Điểm tích lũy Tống Kim
  • Nhạc Vương Kiếm (Dùng để lập bang hội)
BQT Việt Võ Lâm kính bút!
Tin đã đăng
Vạn bảo rương
[13:17 25/10/2015]
Ủy Thác Bán Hàng
[15:27 23/10/2015]
Vi Sơn Đảo
[21:08 02/10/2015]
Mạc Bắc Thảo Nguyên
[21:05 02/10/2015]
vo lam private - vo lam truyen ky - vo lam moi nhat - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2015 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private - vo lam moi open - vo lam moi ra - vo lam alpha test 2015 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2015 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2015 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay