Phong Lăng Độ

20:55 15/06/2015

Phong Lăng Độ

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc...

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thuyền phu
(Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).

- Chức năng bổ sung: Nhận, giao và hủy nhiệm vụ “Tiêu diệt Thủy Tặc”.

Tham gia Phong Lăng Độ

 • Trên thuyền có duy nhất 1 màu phe phái.
 • Bất cứ thao tác đổi màu phe phái nào ở bản đồ khác thì màu phe phái của những nhân vật trên thuyền cũng không bị ảnh hưởng. (Ví dụ: Thao tác đổi màu bang hội)
 • Nhận và giao nhiệm vụ “Tiêu diệt thủy tặc” ở các NPC Thuyền phu (Ất/ Giáp/ Bính).
 • Tùy số lần làm nhiệm vụ trong ngày mà điều kiện nhận nhiệm vụ và phần thưởng của nhân vật khác nhau.

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ: Nhân vật có đẳng cấp từ 80 trở lên và phải nộp 1 Tinh Luyện Thạch cho NPC Thuyền phu (Ất/ Giáp/ Bính).
 • Điều kiện hoàn thành: Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh hoặc tiêu diệt 188 Thủy Tặc.
 • Hủy nhiệm vụ tại NPC Thuyền phu, khi hủy sẽ mất số Tinh Luyện Thạch đăng ký.

 

Lưu ý

 • Mỗi ngày, chỉ nhận và giao nhiệm vụ tối đa 4 lần/nhân vật.

Phần thưởng

 • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: Nhận được phần thưởng sau khi giao nhiệm vụ ở các NPC Thuyền phu (Ất/ Giáp/ Bính) và giá trị phần thưởng sẽ tăng dần theo số lần giao nhiệm vụ trong ngày.

  + Giao nhiệm vụ đầu tiên: Nhận 20 điểm uy danh và vật phẩm thưởng ngẫu nhiên: 1 trong các loại Đồ Phổ Trang Bị Tử Mãng, Tử Tinh Khoáng Thạch hoặc Thần Quy Bổ Huyết Đơn.

  + Giao nhiệm vụ lần 2 trở đi: Nhận 20 điểm uy danh và vật phẩm thưởng ngẫu nhiên: 1 trong các loại Tử Tinh Khoáng Thạch, Tinh Luyện Thạch, Thần Quy Bổ Huyết Đơn hoặc 4.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Phần thưởng khi tiêu diệt boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Nhận được phần thưởng ngẫu nhiên: 1 trong các loại Tử Tinh Khoáng Thạch hoặc Tinh Luyện Thạch.


BQT Việt Võ Lâm kính bút!
Tin đã đăng
Vạn bảo rương
[13:17 25/10/2015]
Ủy Thác Bán Hàng
[15:27 23/10/2015]
Vi Sơn Đảo
[21:08 02/10/2015]
Mạc Bắc Thảo Nguyên
[21:05 02/10/2015]
vo lam private - vo lam truyen ky - vo lam moi nhat - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2015 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private - vo lam moi open - vo lam moi ra - vo lam alpha test 2015 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2015 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2015 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay