Triệu hồi huynh đệ trong bang

18:50 20/07/2015

Triệu hồi huynh đệ trong bang

Giới thiệu: Đây là tính năng độc đáo và chỉ có duy nhất ở Võ Lâm Việt Võ Lâm. Tính năng này nhằm giúp cho người chơi có thể gắn kết với nhau để cùng giúp đỡ nhau trong trò chơi

Tính năng: Bang chủ sử dụng lệnh bài tân thủ để Triệu Hồi toàn bộ AE đang online trong bang

Nhằm các mục đích hội họp, trợ giúp PK, săn boss, Đánh nhau giữa các bang rất cần thiết


Giới hạn: Chỉ có bang chủ mới có thể sử dụng tính năng này


Các huynh đệ trong bang khi nhận được lệnh triệu hồi từ bang chủ có thể tùy chọn đi hoặc không
BQT Việt Võ Lâm kính bút!
Tin đã đăng
Vạn bảo rương
[13:17 25/10/2015]
Ủy Thác Bán Hàng
[15:27 23/10/2015]
Vi Sơn Đảo
[21:08 02/10/2015]
Mạc Bắc Thảo Nguyên
[21:05 02/10/2015]
vo lam private - vo lam truyen ky - vo lam moi nhat - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2015 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private - vo lam moi open - vo lam moi ra - vo lam alpha test 2015 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2015 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2015 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay